Dierenarts

Wij bieden reguliere en complementaire diergeneeskundige zorg. Reguliere zorg bestaat uit eerstelijns & tweedelijns diergeneeskunde. Ook voor osteopathie en orthomoleculaire geneeskunde volgens de klinische Psycho-Neuro-Immunologie (kPNI) kunt u in onze praktijk terecht. We zijn zeven dagen per week geopend. De dierenartsen en paraveterinaire assistentes staan u graag te woord om de best mogelijke zorg voor uw huisdier te waarborgen.

Consult
Osteopathie
Vaccinatie en titerbepaling
Castratie & sterilisatie
Operatie
Osteosynthese
Tandheelkunde
Second opinion
Bloed/ontlasting/urine
Röntgen & echo
Officeel HD-ED
Sportkeuringen
Internistisch
Euthanasie
Tarief bepaling
 • Op afspraak

  In onze praktijk werken wij op afspraak. Hiermee voorkomen we dat een grote groep eigenaren met verschillende dieren in een kleine ruimte moeten wachten en vermijden we onnodige stress bij dieren.
  Consulten berekenen wij in tijd; tot 15 minuten à € 42,-, tot 30 minuten à € 63,-
  kPNI consult voor uw huisdier 30 minuten: € 110,-
  De assistente zal in samenspraak met u bespreken wat voor afspraak en hoeveel tijd er ingepland gaat worden. Sommige consulten kunnen door een paraveterinair gedaan worden. De kosten zijn dan lager: € 24,95
  De kosten kunnen per pin of contant betaald worden. U kunt bedragen boven de € 150,- ook op factuur betalen. Onze facturen worden overgedragen aan Famed die het verdere traject verzorgt.

  Spoedgeval

  Uiteraard kunt u met een spoedgeval in onze kliniek terecht. Wij zijn zeven dagen per week geopend. We stellen het op prijs indien mogelijk, telefonisch contact met ons op te nemen, zodat wij in de kliniek de voorbereidingen kunnen treffen, zoals het verzetten van de lopende afspraken en alle benodigde hulpmiddelen klaarleggen. Zo voorkomen we onnodig tijdverlies en krijgt uw dier de juiste hulp binnen de kortst mogelijke tijd. Immers bij een spoedgeval telt iedere minuut. Het tarief dat wij voor spoed berekenen valt hoger uit. Buiten de openingstijden van de kliniek kunt u voor een spoedgeval ons vertrouwde telefoonnummer 072-5339336 bellen. U wordt doorverbonden met de spoeddienst. Deze spoeddienst wordt waargenomen door onze kliniek of onze collega Sterkliniek in Velserbroek.

  • 1e lijns en 2e lijns diergeneeskunde

   Eerstelijns diergeneeskunde biedt iedere dierenartsenpraktijk.

   Tweedelijns diergeneeskunde behelst disciplines waar de dierenarts zich op heeft toegelegd.  Disciplines als osteosynthese, voedingsleer, tandheelkunde, oogoperaties, osteopathie en acupunctuur bieden wij uw dier in onze kliniek.

  • Complementaire diergeneeskunde

   Wij vinden dat zowel reguliere diergeneeskunde als complementaire diergeneeskunde een toevoeging zijn. Onze kennis van beide richtingen biedt ons de mogelijkheid om met een veel breder blikveld naar uw dier te kijken en te handelen.

   Uw dier wordt onderzocht door een dierenarts die naast zijn/haar reguliere artsenstudie complementaire studies heeft gevolgd. De combinatie van reguliere en complementaire geneeskunde biedt een bredere kijk op de klacht van uw dier dan één van de twee geneeswijzen apart en ze kunnen elkaar enorm goed aanvullen.

  • Doorverwijzen

   Als wij de apparatuur niet hebben of niet voldoende expertise hebben in een specifieke behandeling van uw dier, verwijzen wij uw dier in overleg met u door. Wij verwijzen niet standaard naar één bepaalde kliniek, maar verwijzen door naar de plek met de juiste apparatuur en kennis voor dat specifieke geval. Uiteraard staan wij open voor uw eigen wensen en inbreng.

  • Niet alle dieren

   De mensen die in onze praktijk werken richten zich met scholingen en studies op een bepaalde groep dieren voor verdieping van kennis. Wij zijn van mening dat het vak diergeneeskunde zo enorm uitgebreid is, dat het onmogelijk is om van alle dieren alles te weten. Dit houdt in dat we niet alle dieren in onze praktijk behandelen. Wij behandelen geen vee, vogels, vissen en reptielen.

   Onze verdieping in kennis ligt bij honden, katten, konijnen, knaagdieren en paarden.

 • Wat is osteopathie?

  In een zoogdier draait alles om het behouden van het lichaamsevenwicht (homeostase). Temperatuur, bloeddruk, doorbloeding, zuurtegraad, zuurstofspanning, glucosespiegel en energie zijn enkele van die evenwichten. Osteopathie is een geneeswijze welke zich bezighoudt met het herstellen van het evenwicht binnen het lichaam. De blokkades, die door verschillende oorzaken kunnen ontstaan, worden opgelost. Een gezond lichaam kan onevenwichtige situaties eenvoudig zelf herstellen. Zonder deze blokkades kan het zelfregulerend mechanisme van het lichaam weer naar behoren functioneren. Het autonoom zenuwstelsel is een van de oudste mechanismen in een zoogdier dat zorgt voor het behoud van het lichaamsevenwicht. Dit stelsel is onderverdeeld in een sympaticus en een parasympaticus. De sympaticus is vooral overdag actief en reguleert onder andere de bloeddruk, doorbloeding van spieren en organen, activeert het immuunsysteem, verbetert het zichtvermogen en zorgt voor alertheid. De parasympaticus is de tegenhanger en zorgt voor rust en herstel. Deze is vooral actief in slaaptoestand. De parasympaticus is voornaam in herstelmechanismen van het lichaam. Als de situatie zich voordoet dat deze twee systemen blijvend uit balans raken, gaan zich op termijn lichamelijke problemen voordoen. Een blokkade is geboren. Een blokkade kunt u zien als een lokale zone met verhoogde spierspanning (tender point) of een orgaan uit zijn bewegingspatroon gehaald. Deze verhoogde spanning staat ook in het centraal zenuwstelsel genoteerd. Osteopathie wist dit geheugen in het centraal zenuwstelsel. Daarna ontspant de spier zich en herwint het orgaan zijn bewegingspatroon. Alles stroomt weer. Zuurstof kan weer aankomen, afvalstoffen kunnen weer afgevoerd worden en het immuunsysteem normaliseert.

  Osteopathie is een behandelingsmethode opgesteld door A.J. Still een arts uit Amerika. De methode bewerkstelligt het herstel van het zelf genezend vermogen van een lichaam. De techniek is zacht en wordt uitgeoefend door onze dierenarts. Binnen de osteopathie wordt dus geen gebruik gemaakt van naalden. Osteopathie werkt in op het zenuwstelsel en niet op de botten.

  Osteopathie is een geneeswijze die zowel preventief als curatief ingezet kan worden. Het kan dus problemen voorkomen en oplossen.

  Hoe merkt u dat uw hond blokkades heeft?

  Uw hond springt niet meer op de stoel of in de auto. Uw hond beweegt strammer, is kreupel, houdt de kop laag of scheef tijdens het lopen. Heeft moeite met eten, buikpijn, incontinentie, vertoont hernia verschijnselen, is minder enthousiast tijdens de wandeling. Dit zijn enkele van de verschijnselen die kunnen optreden als een te lange onbalans tussen de sympaticus en de parasympaticus heeft bestaan.

  Sporthonden

  Voor deze honden kan osteopathie ook iets betekenen. In deze disciplines luisteren bewegingspatronen nog nauwkeuriger. De sporten eisen meer van de hond. De belasting is vaak hoger dan wat de evolutie bedoeld heeft. Osteopathie wordt bij sportdieren vaak preventief (2x per jaar) ingezet om het dier in balans te houden.

  Osteopathie is een geneeswijze die van origine bedoeld is om ziektes te voorkomen. Een ziekte is uiteindelijk het eindstation van een verkeerd werkingsmechanisme in het lichaam, wat al maanden “ongemerkt” haperde. Osteopathie kan dit mede voorkomen. Een preventieve geneeswijze dus, die ook curatief ingezet kan worden.

  De hond wordt eerst beoordeeld op zijn/haar bewegingspatroon. Het lichaam wordt nagelopen op de aanwezige blokkades. De blokkades op de wervelzuil worden d.m.v. zachte technieken verholpen. Daarna worden de organen behandeld en vervolgens de gewrichten en de schedel-bekken verbinding indien nodig. Aansluitend is het verstandig afhankelijk van de ernst en de aard van de aangetroffen blokkades, de hond enkele dagen tot twee weken aan de lijn uit te laten en af te zien van training en sportwedstrijden in deze periode. Afhankelijk van de tijdsduur dat de blokkades aanwezig waren, adviseert Erwin van Gijtenbeek de behandeling mogelijk na vier tot zes weken te herhalen. Een intake behandeling kost € 94,45 en een herhalingsbehandeling kost € 82,45. Indien meerdere behandelingen nodig zijn, vindt een reductie in de prijs plaats.

  Osteopathie voor Paarden & Pony’s

  Net als bij honden wordt osteopathie ook bij paarden uitgevoerd. Zeker bij dit dier is het een mooie techniek om een waaier van hinderende problemen te behandelen. Het is immers een gevoelsdier en een vluchtdier. Het sympatisch deel van het autonoom zenuwstelsel is enorm gevoelig en goed ontwikkeld bij het paard. Een paard moet immers in een fractie van een seconde kunnen vluchten voor roofdieren. Doordat het sympatisch zenuwstelsel zo goed ontwikkeld is en de paarden in de huidige tijd niet meer gehouden worden zoals ze gehouden zouden moeten worden, zijn de sympaticus en de parasympaticus niet meer alternerend aanwezig. De sympaticus staat te lang aan in vergelijking met de parasympaticus. Op termijn leidt dit weer tot lichamelijke problemen.

  Allerlei omstandigheden bij het paard/pony kunnen dit evenwicht verstoren en blokkades veroorzaken. De mogelijke oorzaken kunnen zijn; slecht passende zadels, vastliggen in de box, kwetsuren, topprestaties, overmaat aan krachtvoer, rijtechnische tekortkomingen, operaties en langdurige medicatie. De bijbehorende klachten als kreupelheden, niet nageeflijk, scheve stand, slecht springen en buikpijnen kunnen zo ontstaan. Door middel van Jones, viscerale en fasciale technieken lossen we de blokkades op. De doorstroming van de organen en weefsels neemt weer toe, de pijnlijkheden verdwijnen en het bewegingspatroon normaliseert weer. Een osteopatische behandeling kost € 150,00. Afhankelijk van de afstand en het aantal paarden komen hier de visitekosten bij. U kunt ons altijd bellen om te informeren over de kosten.

  Geschiedenis

  De grondlegger van de osteopathie is dr. Andrew Taylor Still, een Amerikaanse arts (1828-1917). Hij stichtte The American School for Osteopathy in 1892. Een van de belangrijkste leerlingen van dr. Still was dr. William Garner Sutherland (1873-1954). Hij breidde de osteopathie uit met de craniale osteopathie, doordat hij in het begin van de 20e eeuw de ritmische beweging van de schedel ontdekte en de mogelijkheden om dit ritme therapeutisch te gebruiken.

  Hierna is de osteopathie komen overwaaien naar Europa. Vanuit de humane osteopathie is in Frankrijk osteopathie voor paarden ontstaan. Vanuit Frankrijk heeft de paardenosteopathie zich uitgebreid naar de rest van Europa.

  Osteopathie bestaat uit het behandelen van vier systemen.

  Behandeling van de wervelkolom (pariëtaal systeem). Behandeling van de organen (visceraal systeem). Behandeling van de schedel – bekken verbinding (cranio sacraal). Tenslotte de fasciale behandeling.

  De behandeling bestaat uit zachte technieken met de hand. Osteopathie tracht d.m.v. deze technieken het evenwicht tussen het sympatisch en parasympatisch zenuwstelsel te herstellen. De sympaticus en parasympaticus zijn de twee delen van het autonoom zenuwstelsel. Dit deel van het zenuwstelsel functioneert buiten de wil om en heeft een enorme impact op de gezondheid van het lichaam.

  Wanneer deze twee systemen uit evenwicht zijn uit dat zich in een verminderde beweging van de organen, een verminderde doorbloeding van lichaamsdelen en pijnpunten (Tender points) in de wervelkolom.

  Op termijn kan de functie van o.a. organen en spieren in het gedrang komen en zich uiteindelijk gaan uiten in ziekten.

  De pijnpunten aan weerszijde van de wervelkolom leiden tot een verandering in het bewegingspatroon.

 • Vaccinatie

  In onze praktijk kunt u met hond, kat, konijn en paard terecht voor vaccinaties.

  Wij vaccineren niet enkel volgens het reguliere standaard protocol, maar we vaccineren ook op maat. Dat wil zeggen dat we nagaan wat de vaccinatiehistorie is, wat het dier doet, eventuele reacties op eerdere vaccinaties en zo meer.

  Aan de hand hiervan bepalen we in overleg met de eigenaar welke vaccinatie(s) we injecteren. Een vaccinatie op maat dus. Immers hoe minder de belasting hoe beter de gezondheid.

  Titerbepaling

  In plaats van vaccineren kan men bij ons in de praktijk ook de titer laten bepalen. Een titerbepaling wil zeggen dat er door middel van bloedonderzoek bekeken wordt of er nog genoeg antistoffen tegen een bepaalde ziekte in het dier aanwezig zijn. Zijn de antistoffen voldoende aanwezig, is er geen vaccinatie nodig en voorkomen we een onnodige belasting van het immuunsysteem.

  U kunt iedere dag, op afspraak, terecht voor een titerbepaling, de uitslag kan binnen een half uur bekend zijn. De kosten van een titerbepaling zijn € 56,- en elke tiende van de maand € 40,50. Deze bedragen zijn per dier en inclusief de consultkosten.

  Als uit de titerbepaling blijkt dat onvoldoende antistoffen aanwezig zijn en een vaccinatie nodig is, dan krijgt u ook nog eens totaal € 15,- korting op die betreffende vaccinatie(s). Zo vaccineert u uw dier bewust.

  Titers die we kunnen bepalen in onze kliniek

  Hond: Hepatitis Contagiosa Canis, Parvo en Hondenziekte. (Overige ziektes gaan via het laboratorium)

  Omdat wij eigenaren willen motiveren om voor een titerbepaling te kiezen hebben wij iedere tiende van de maand een titer-kortingsactie. De uitslag wordt aan het einde van de dag via de mail naar u toegestuurd.

  Voor iedere vaccinatie wordt het dier klinisch onderzocht of het gezond is om gevaccineerd te worden. Dit klinisch onderzoek zit in de prijs van de vaccinatie. Blijkt tijdens het klinisch onderzoek dat het dier niet gezond is, wordt niet gevaccineerd. Immers het immuunsysteem is dan bezig met de betreffende aandoening. Een vaccinatie zou het immuunsysteem dan enkel kunnen storen.

 • Castratie & sterilisatie

  Bij een vrouwelijk dier spreekt men vaak over sterilisatie. Deze benaming is eigenlijk onjuist omdat de dierenarts beide eierstokken en soms ook de baarmoeder verwijdert. Het is dus ook bij een vrouwelijk dier een castratie.

  Wij nemen van te voren met u de voor- en nadelen door. Want wat in het ene geval als voordeel kan wegen kan in het andere geval een zwaarwegend nadeel zijn en reden om geen castratie uit te voeren. Het dier krijgt homeopathie toegediend om het genezingsproces te bevorderen in overleg met de eigenaar(esse). De kosten variëren afhankelijk van het gewicht van de teef tussen de € 416,40 / € 729,75. Dit is inclusief medicatie!  Onze paraveterinairen kunnen u meer informatie geven. Voor een castratie van een reu, afhankelijk van het gewicht van de hond, berekenen wij u tussen de € 232,- / €472,50,- Ook dit is inclusief medicatie!
  Castraties en sterilisaties van honden worden altijd gedaan door middel van gasanesthesie met beademing en bewaking.
  De castratie van een kater kost 59,85.
  De sterilisatie van een poes kost € 141,75.

  Alle dieren die bij ons geopereerd worden, worden homeopatisch ondersteund tijdens en direct na de operatie in onze kliniek.
  Tenzij u daar een bezwaar tegen heeft en dit aan ons meldt voor operatie.

  Vrouwelijk dier

  Als wij een poes of teef castreren vinden wij het van groot belang dat er zo weinig mogelijk weefsel beschadigd wordt. Wij verwijderen enkel de eierstokken. Alleen als de baarmoeder een afwijkende vorm heeft verwijderen wij deze ook. Op deze manier wordt voorkomen dat we te veel weefsel beschadigen. Bij de teef is het van belang dat pas geopereerd wordt tussen twee maanden na het einde van de loopsheid tot twee maanden voor de te verwachte loopsheid. Wij adviseren de teef één maal loops te laten worden voor de sterilisatie.

  Mannelijk dier

  De castratie van een reu doen wij via de gesloten techniek. Wij laten het buikvlies om de testikel waardoor er minder kans op infectie is en minder weefsel beschadigd wordt.
  Als u uw konijn brengt voor een operatie kan dat het beste op een bedekking van een handdoek. Stro en hooi kunnen de wond infecteren. Konijnen mogen niet vasten voor de operatie. Honden en katten adviseren wij minimaal 12 uur te laten vasten. Wel laten drinken.

  Implantaat

  Het plaatsen van een implantaat door middel van een injectie is een elegante manier om voor een bepaalde periode te ervaren wat het effect is van het weghalen van de vorming van geslachtshormonen bij het mannelijk dier (gedrag, vacht, voorhuid ontsteking).

  Stel dat een dier agressie toont naar andere dieren of zelfs mensen vanuit angst, dan zal het castreren van zo’n dier juist de agressie vergroten. Een implantaat werkt voor een half jaar of een jaar. Een implantaat kan dus laten zien hoe een hond zich gaat gedragen als later tot een castratie wordt overgegaan.

 • Wanneer uw dier geopereerd moet worden

  Opereren van uw dier is een delicaat onderwerp. U gaat uw dierbare hond, kat, konijn of knaagdier immers overgeven aan de dierenarts-chirurg. In onze kliniek beschouwen we het als een serieuze individuele zaak en geen massawerk. We bespreken het plan van aanpak en geven u de gelegenheid om uw vragen te stellen.

  Uw dier moet nuchter komen: minimaal twaalf uur niet gegeten, maar wel drinken. Uw dier moet schoon zijn. Knaagdieren en konijnen moeten niet nuchter zijn. Deze moeten dus blijven eten en drinken tot het moment van operatie.

  Hoe gaan we te werk?

  Meestal heeft u de dierenarts al gesproken en heeft de dierenarts uw dier gezien en onderzocht. Toch wordt samen met u een behandelingsformulier ingevuld waarin we vragen stellen die met het dier en de geplande operatie te maken hebben als extra controle. Tevens nemen we de voor- en nadelen door en de prijsindicatie.

  We controleren de algemene toestand, hart, longen, temperatuur en slijmvliezen. Daarna dienen wij eerst een sederend (kalmerend) middel toe. Het eerste prikje. Na een ongeveer een kwartier is uw dier voldoende kalm en leggen we een katheter aan in een bloedvat. Via deze katheter wordt een narcosemiddel toegediend en een infuus aangesloten. Uw dier wordt aansluitend geïntubeerd om vervolgens de inhalatienarcose met beademing aan te sluiten. Op deze manier onderhouden we de narcose. We maken vaak gebruik van opiaten om de ingreep zo comfortabel mogelijk te laten zijn. Ook wordt direct de bewaking voor het ademritme, -volume, zuurstof- en koolzuursaturatie en hartslag aangesloten door middel van een slokdarmsonde en randapparatuur. Wij opereren minimaal met een chirurg en een paraveterinair assistente .

  Na de operatie wassen we de anesthesie met zuurstof uit het lichaam van uw dier en leggen we uw dier in de uitslaap uimte (recovery). Daar bewaken we de ademhaling, de reflexen, de temperatuur en de wond.

  Uw dier ligt onder warme dekens met warme kruiken en zo nodig een warmtemat. Zo voorkomen we afkoeling. Uw dier mag pas weer naar huis als het volledig stabiel, wakker en “in de benen” is.

  U mag uw dier komen brengen en bij ons achterlaten, maar zelf hebben wij de voorkeur dat een eigenaar bij het dier blijft totdat de sedatie (eerste prik ) is ingewerkt. Dit is prettig voor uw dier en uzelf.

  Als u uw dier na de operatie weer op komt halen krijgt u een nazorg formulier mee. Daarin staan de belangrijkste zaken waar u rekening mee moet houden.

  Enkele van die zaken zijn:
  1. Uw dier kan de nacht nog wat sloom zijn en pijn hebben
  2. Uw dier mag niet likken aan de wond
  3. Uw dier mag tien dagen niet nat worden
  4. Uw dier heeft tien dagen rust nodig
  5. Na tien dagen volgt een kosteloze controle op de praktijk
  6. Knaagdieren en konijn krijgen vaak dwangvoeding
  7. Knaagdieren en konijnen moeten twee dagen na de ingreep weer ontlasting hebben
  8. Knaagdieren en konijnen moeten tien dagen binnen blijven
  9. De medicatie moet zorgvuldig gegeven worden

  We hebben zo kort en bondig beschreven waar u op moet letten. U krijgt ook een nazorgformulier mee als u uw dier weer komt ophalen. Daarin staan alle zaken waar u op moet letten. Op deze wijze dragen we samen met u bij tot een zo prettig mogelijke ingreep voor uw dier en een optimale nazorg en wondgenezing.

   

  Tevens vinden wij het belangrijk dat u te allen tijde bereikbaar bent tijdens het verblijf van uw dier in onze praktijk. Natuurlijk om u na de operatie te informeren hoe het gegaan is en een tijd af te spreken wanneer u het dier kan komen ophalen. Maar ook wanneer uw dier eerder dan gepland wakker is en zich ongelukkig voelt in de vreemde omgeving. Wij bellen u dan op om uw geliefde huisdier direct op te halen en naar zijn/haar vertrouwde omgeving te brengen.

  Opereren is een serieuze zaak, waarbij de dierenarts – chirurg en de eigenaar samen de verantwoordelijkheid dragen.

 • Osteosynthese: het herstellen van botbreuken en kniebanden

  Een gebroken poot oplopen is voor u en uw hond of kat pijnlijk en heel vervelend. Sommige breuken op bepaalde lokalisaties helen uit zichzelf. Echter vele breuken of fissuren (scheuren in het bot) hebben wel veterinaire hulp en ondersteuning nodig.

  Jaren geleden werd veel met gips en spalkverbanden gewerkt. Deze verbanden waren gecompliceerd in het aanleggen en konden allerlei bijkomende complicaties geven. Complicaties als het niet accepteren van het gipsverband tot allerlei drukletsels op de huid.

  Osteosynthese is een techniek waarbij de gebroken ledematen door middel van pennen, platen en schroeven gerepareerd worden. Deze techniek heeft als voordeel dat de hond en kat er weinig last van heeft. Verbanden zijn veelal niet nodig. In de meeste gevallen blijven de materialen in het dier zitten. Enkel als er hinder van ondervonden wordt verwijderen we het materiaal.

  Niet iedere dierenarts(praktijk) kan osteosynthese uitvoeren. Deze techniek wordt niet standaard geleerd bij de opleiding diergeneeskunde. Dierenarts Erwin van Gijtenbeek heeft in Duitsland en Zwitserland de opleiding osteosynthese (botbreuken herstel) gevolgd.

 • Tandheelkunde

  Tandheelkunde is een aparte discipline in onze kliniek. De dierenartsen en paraveterinairen hebben aanvullende opleidingen hiervoor gevolgd. We saneren niet alleen optisch het gebit door enkel tandsteen en losse elementen te verwijderen maar controleren ook op de aanwezigheid van pockets en verwijderen die indien nodig.

  Elementen die door omstandigheden verwijderd moeten worden en vastzitten worden met een flaptechniek verwijderd. Hierbij wordt er nooit hard aan een element getrokken. We verwijderen elementen door middel van laterale buccotomie: we snijden het tandvlees in dat aanhecht aan de kies die verwijderd moet worden, zodat we de wortels mooi tot in de diepte kunnen volgen. We controleren door middel van röntgenopname achteraf of geen restanten wortels zijn achtergebleven.

  Röntgenopnamen van het gebit kunnen ook een aanvulling zijn om voor het oog niet zichtbare gebreken aan te tonen en te verhelpen. Immers het grootste gedeelte van een element bevindt zich in de kaak, uit het zicht onttrokken.

  Naast saneren doen wij ook herstellende ingrepen zoals het behandelen van cariës, afgebroken elementen en wortelkanaalbehandelingen.

  Tandplak komt bij alle dieren en mensen voor. Zolang dit een mengkolonie van bacteriën is, is er geen probleem. Dit is een normale situatie. Echter als u uw huisdier geen of te weinig mechanische geschikte voeding geeft, wordt tandplak wel een probleem. Veel voeding bestaat uit granen en/of aardappelzetmeel. Dit leidt tot een verandering van de kolonie bacteriën in de plak. Daarnaast zorgen de granen voor het permeabel worden van de tandvleesbarrière. Zo is een ideale situatie ontstaan om allerlei kwalijke bacteriën toegang tot de diepere weefsels in de mond te bieden. De zo ontstane bacterieverspreiding kan tot hart-, nier- en leveraandoeningen leiden.

  Op de tandplak kunnen door inwerking van het speeksel calcium- en magnesiumzouten neerslaan en zo de harde laag, genaamd tandsteen, vormen.

  Voorkomen is dus beter dan genezen. Als er toch een probleem ontstaat is een gebitssanering van belang. Na de sanering wijzen wij u op de “home care”. Deze kunt u thuis uitvoeren en behelst niet enkel het tandenpoetsen.

 • Second opinion: wanneer nodig?

  Iedere eigenaar is vrij om een second opinion aan te vragen bij een andere dierenarts. Vaak vergoeden dierverzekeringen de kosten van een second opinion.

  Een aanvraag van een second opinion hoeft niet altijd een wantrouwen te zijn van de eigen dierenarts, maar juist een aanvulling om de juiste beslissing te kunnen nemen in het belang van het dier.

  In onze praktijk worden regelmatig second opinions verricht door dierenarts Erwin van Gijtenbeek. Dit loopt uiteen van een beoordeling van röntgenfoto’s voor de aankoop van sportpaarden tot aan gezelschapsdieren die “opgegeven” zijn.

  Wij streven ernaar bij een second opinion om de communicatie tussen eigenaar van het dier en de behandelend dierenarts in stand te houden.

 • Wij doen bloed-, ontlastings- en urineonderzoek

  In onze praktijk staat goede diagnostiek voorop. Uw dier kan een aantal symptomen hebben die wijzen op een bepaalde ziekte. Wij zullen u vragen om urine of ontlasting mee te nemen. Onderzoek op bloed, ontlasting of urine kan in veel gevallen de oorzaak van de symptomen bij uw dier achterhalen. Door het vinden van de oorzaak kan een gerichte en doeltreffende behandeling worden ingesteld. Symptoombestrijding kan ondersteunend zijn, maar de oorzaak achterhalen en behandelen is de kern van onze werkwijze.

  Onze paraveterinairen ontvangen de urine- en ontlastingsmonsters en verrichten het onderzoek. Het bloed kan een screening op de praktijk ondergaan. Voor verdergaand onderzoek op het bloed of ontlasting sturen wij dit door naar een extern laboratorium voor dieren.

 • Röntgen

  In onze praktijk werken wij met digitale röntgen. Röntgen is een mooie techniek om allerlei afwijkingen aan botten vast te stellen. Ook kan het gebruikt worden als uw hond of kat verdacht wordt van het opeten van een vreemd voorwerp, longafwijkingen of inwendig letsel na een ongeval. Maar ook om het aantal pups of kittens bij een dracht dier te bepalen.

  Vaak maken we de opnamen onverdoofd. Als de hond of kat zich verzet of de opname moet uit een speciale richting komen is een verdoving (roesje) op zijn plaats. De gewenste houding kan, zeker bij pijnlijke lichaamsdelen, soms erg ongemakkelijk zijn. Omdat het dier goed stil moet liggen en we niet willen dat uw dier blijvend bang wordt voor dierenartsen, maken we in een dergelijke situatie gebruik van een verdoving. Na de opname(s) krijgt uw dier een injectie die de verdoving uitwast, zodat uw dier volledig bij kennis mee naar huis kan en mag.

  Onze praktijk heeft gekozen voor direct digitale röntgen. Een belangrijke overweging voor ons was het milieu. We hebben immers geen afval meer. Het afval bestond uit ontwikkel- en fixeervloeistof welke maandelijks moest worden afgevoerd door een gespecialiseerd bedrijf. Röntgenplaten en films als afval. Een andere overweging was de stralingsbeperking voor uw dier en ons personeel. Tenslotte is de beeldverwerking en overdracht eenvoudiger en sneller, ten voordele van uw dier.

  Echografie

  Naast de röntgen hebben wij de mogelijkheid om door middel van echografie uw dier te onderzoeken. Echografie werkt met geluidsgolven. Deze geluidsgolven worden in uw dier gestuurd, weerkaatsen en worden weer opgevangen. De weerkaatste geluidsgolven worden door het echoapparaat omgezet in een beeld. Op deze manier kan bijvoorbeeld dracht, veranderingen in organen of letsels worden vastgesteld.

  In het merendeel van de gevallen kan de echo op het onverdoofde dier plaatsvinden. De haren moeten wel geschoren worden, zodat de geluidsgolven goed het dier inkomen en een mooi beeld opleveren. De kosten van een buik-echo zijn € 72,65. Een drachtecho voor de hond kost € 57,75 en de kat € 51,45.

 • Officiële HD- en ED-opnamen

  Heupdysplasie en elleboogdysplasie zijn enorm belastende aandoeningen voor uw hond. Levenslange kreupelheid en pijn zijn het gevolg. Om deze aandoeningen uit de honden te krijgen is ingevoerd dat officiële dekkingen met stamboom enkel kunnen plaatsvinden na een röntgenologische controle van de heupen en ellebogen. Op deze manier wordt getracht te voorkomen dat aangetaste honden zich voortplanten en zo de ziekte in deze dieren onderhouden wordt.

  In onze praktijk is het mogelijk om deze officiële opnamen te laten maken. U komt met uw hond, stamboom en paspoort langs. De opnamen worden zonder verdoving van uw hond gemaakt, tenzij uw hond zich verzet. De opnamen zijn namelijk zeer specifiek en moeten exact worden gemaakt. Verder willen wij niet dat uw hond bang wordt van de handelingen. Een verdoving is dan op zijn plaats. Na de opnamen krijgt uw hond een injectie die ervoor zorgt dat hij uit het roesje komt en snel weer in de benen is. De kosten van een officiële HD opname zijn  € 131,25 exclusief de kosten van een verdoving. Let wel op: hier komen de kosten voor de beoordeling door de Raad van Beheer nog bij. Deze betaalt u rechtstreeks aan de Raad van Beheer.

  Onze praktijk is door de Raad van Beheer erkent om officiële röntgenfoto’s te maken.

 • Wij hebben veel ervaring met sportkeuringen

  Voor alle dieren geldt het belang van goede verzorging en goede voeding, maar dieren die een (top)sportprestatie moeten verrichten is preventieve zorg, controle en informatie van een dierenarts die al jaren met sportdieren werkt, nét het verschil tussen wel of niet presteren. Ook kunnen blessures tot een minimum worden beperkt.

  Sporthonden

  Sporthonden leveren inspanningen op hoog niveau. Door deze intense prestaties kunnen allerlei beperkingen optreden die door middel van osteopathie of laseracupunctuur benaderd kunnen worden. Deze behandelingen vinden in onze praktijk plaats.

  Naast de begeleiding doen we ook keuringen of de hond geschikt is voor sport zoals bijvoorbeeld behendigheid. We doen een uitgebreid klinisch onderzoek naar onder andere hart, longen en gewrichten en maken aanvullende röntgenopnamen.

  Sportpaarden

  Dierenarts Erwin van Gijtenbeek heeft 20 jaar ervaring met sportpaarden op hoog niveau. De combinatie kennis reguliere geneeskunde, kennis complementaire geneeskunde, osteopathie, voeding en orthomoleculaire geneeskunde is een bewezen succesformule.

 • Internistische problemen: een uitdaging in de dierengeneeskunde

  Wat zijn internistische problemen? Alle aandoeningen die te maken hebben met een afwijkend functioneren van de inwendige organen.

  Organen zoals de lever, alvleesklier, blaas, nieren of het hart. Ziekten die daarbij horen zijn suikerziekte, exocriene pancreas insufficiëntie, nieraandoeningen, ziekte van Addison of -Cushing.

  Middels gericht onderzoek zoals bloed- en urineonderzoek, echografie en röntgen, proberen wij te achterhalen welk orgaan niet correct functioneert en welke diergeneeskundige ondersteuning nodig is om de kwaliteit van het leven van uw dier te verbeteren. Dit onderzoek kan soms wat tijd in beslag nemen en vergt veel puzzelen. Dit zien wij als een uitdaging in de diergeneeskunde.

 • Euthanasie van uw huisdier

  Uw huisdier is een dierbare deelgenoot van uw leven. U leeft dag en nacht met uw dier en deelt lief en leed. Uw dier is een altijd enthousiast element in uw leven. Nooit een chagrijnige dag, altijd vrolijk.

  Uiteraard is het overlijden van uw dier niet iets waar u aan wilt denken. Uiteindelijk is het een zware beslissing wanneer u moet besluiten uw dierbare huisdier uit zijn of haar lijden te verlossen. Het uit zichzelf overlijden is zeldzaam en veel dieren worden steeds ouder door de voortschrijdende betere zorg die uw dier geboden wordt.
  Ons team is zich daar bewust van en gaat hier zorgvuldig mee om.

  Euthanasie kan aan huis gebeuren. U kunt dan volledig zelf kiezen wanneer en hoe u dit wilt laten gebeuren. Daarnaast kan euthanasie in onze praktijk gebeuren. Wij nemen daarvoor uitgebreid de tijd.
  Wij geven eerst een premedicatie. Dit houdt in dat uw dier een prikje in de bil of in het bloedvat krijgt waardoor uw dier kalm en suf wordt. Aansluitend geven wij de laatste injectie. Alles gebeurt in rust.

  Naderhand kunt u uw dier meenemen en zelf begraven. Daarnaast bieden wij u de mogelijkheid uw dier te laten cremeren. Crematoria bieden twee mogelijkheden, namelijk individuele crematie of gezamenlijk met een paar andere gezelschapsdieren tegelijk. Alleen bij individuele crematie kunt u de as van uw geliefde huisdier retour krijgen. Ook is uitstrooien een optie. Wij adviseren het diercrematorium in Heerhugowaard en Beverwijk.

  In onze praktijk krijgt u uitgebreid de tijd om bij uw dier te blijven na de euthanasie. De verwerking van dit proces is immers enorm belangrijk voor u.

  Voor vragen hieromtrent staan wij u zeven dagen per week te woord op ons nummer 072-5339336. U kunt ook een informatieve afspraak maken met één van onze paraveterinair assistenten om alle mogelijkheden te bespreken. Zij zullen u met alle liefde het een en ander verduidelijken en antwoord geven op al uw vragen.

 • Prijsbepaling in onze dierenartsenpraktijk

  Deze pagina is bedoeld om een inzicht te geven in onze prijsbepaling. Hoe komt nu een prijs tot stand die u betaalt na een behandeling van uw dier in onze praktijk?

  De btw

  In 1991 heeft de overheid btw geheven over alle handelingen en producten in een dierenartsenpraktijk. De overheid heeft destijds gesteld dat het houden van dieren een luxe is en dus met btw belast moet worden. Humane geneeskunde kent geen btw.

  Alle diergeneeskundige handelingen heeft de overheid belast met 21 % btw en alle diergeneeskundige producten belast met 6 % btw. De btw is niet voor ons deze wordt door ons afgedragen aan de overheid.

  Het pand

  Wij hebben gekozen voor een pand op het goed geoutilleerde bedrijventerrein “De Oude Werf” in Heiloo. Zo houden wij de huurkosten beperkt. Een groter pand of gelegen op een betere locatie kost meer. De locatie en de grootte van het pand bepalen dus mede de prijs die u betaald. De besparing die wij hebben gedaan op ons pand hebben wij weer geïnvesteerd in onze apparatuur.

  Opleidingen

  De dierenarts heeft meerdere opleidingen afgelegd en is hiermee bezig. Op deze manier bieden wij u eerste en tweedelijns diergeneeskunde en complementaire diergeneeskunde als osteopathie en orthomoleculaire geneeskunde volgens de klinische Psycho-Neuro-Immunologie. Deze opleidingen hebben geld gekost en zijn in de prijs doorberekend. Deze opleidingen bieden echter een bredere kennis dan andere reguliere praktijken welke ten goede komen aan de behandeling van uw dier en de ruimere kijk op u en uw dier t.o.v. andere praktijken en klinieken.

  Onze dierenartsen volgen minimaal vijf keer per jaar scholingen welke de laatste inzichten verschaffen in voortschrijdend onderzoek en behandelingsmethoden. Na iedere scholing wordt een verslag gemaakt welke voorgelegd wordt aan onze collega’s. Deze opleidingen kosten geld en komen ten goede aan uw dier. Wij kunnen ook kiezen geen scholingen te volgen welke leiden tot een achterstallig kennis niveau, wat niet ten goede komt aan uw dier. Dus geen scholingen leiden tot een goedkopere rekening voor u, maar een kwalitatief minder kennisniveau van onze dierenartsen.

  Patiënten administratie

  In onze praktijk houden we een goed gedocumenteerd dossier bij van uw dier. Alle behandelingen, gewichten, chipnummers, geboortedatum, allergieën, eigenaardata en zo nog meer worden minimaal zeven jaar bewaard. Daarnaast hebben wij zo een correcte opiaat administratie. Alle binnengekomen opiaten en gebruikte opiaten moeten precies bijgehouden worden en dit doet ons systeem. Alle tabletten en injecties die aan uw dier gegeven worden zijn voorzien van een batchnummer. Zo kunnen wij in het geval van een medicijncalamiteit exact zien welke tablet naar welk dier op welk adres is gegaan: ”tracking en tracing”. Wij kunnen u op deze wijze informeren dat u de tabletten moet retourneren als dit om welke reden dan ook noodzakelijk zou zijn. Zo kan iedereen die in aanraking komt met uw dier in onze praktijk de juiste informatie van uw dier verkrijgen. Op deze manier wordt voorkomen dat de individuele therapeutische beperkingen over het hoofd worden gezien. Dit komt weer ten goede aan de behandelingskwaliteit naar uw dier. Wij hebben gekozen voor een internet patiëntenadministratie Animana. Zo kunnen we waar dan ook inloggen in uw gegevens en op elk gewenst moment toegang krijgen tot de gegevens van uw dier. Overlegsituaties verlopen zo adequater. Het doorsturen van gegevens naar doorverwijscentra als de faculteit diergeneeskunde of andere gespecialiseerde diergeneeskundige centra gaat sneller. Daarnaast vereist dit een redelijke investering in computers en het onderhoud hiervan. Deze kwaliteit die wij bieden, is weer verrekend in de prijs en komt ten goede aan de diergeneeskundige kwaliteit van uw dier.

  Een alternatief is dat wij een patiëntenadministratie zouden bijhouden in een schriftje. De nadelen en dus de tekortkomingen in kwaliteit naar uw dier hoef ik niet te schetsen. Uiteraard is dit goedkoper.

  Paraveterinair assistentes

  Jaren geleden nam een praktijk onopgeleide assistenten aan. Ze werden ingewerkt in de praktijk en ontwikkelden hun eigen technieken en handigheden. In onze praktijk werken enkel opgeleide “hoofdzusters”. Wat bedoelen we daarmee? In onze praktijk werken enkel paraveterinair assistentes. Zij hebben een opleiding achter de rug waar ze onder andere anatomie, fysiologie, biochemie, farmacologie, operaties, hygiëne, hanteren van dieren, telefoontraining en apotheekbeheer leren. Deze opleiding wordt afgesloten met een officieel examen en als dit examen met goed gevolg is afgelegd mogen ze zich paraveterinair assistente noemen en werken ze in onze praktijk. Deze opleiding kost geld en is een investering in kennis en kunde van de assistenten naar uw dier en komt uw dier ten goede. Na deze opleiding volgen onze paraveterinair assistenten minimaal 3 scholingen per jaar om hun kennis te onderhouden en te vernieuwen. Zo worden u en uw dier met de meest optimale kennis benaderd en behandeld. Deze kwaliteit is in de prijs doorberekend.

  Administratie

  Een dierenartsenpraktijk is een onderneming zoals de bloemist, installateur en de huisarts. De financiële administratie moet op orde zijn. Als deze op orde is kan ons personeel betaald worden, de inkoop betaald worden, het onderhoud betaald worden, de scholingen betaald worden en dus de kwaliteit naar uw dier in stand gehouden worden. Gezien wij ons bezighouden waar we goed in zijn namelijk juiste en kwalitatief hoogstaande diergeneeskunde uitoefenen hebben we een externe financiële administrateur. Wij hebben gekozen voor een kantoor welke onze belangen behartigt tegen een correcte prijs kwaliteit verhouding. Een niet te groot kantoor waar wij niet betalen voor de ingang met een fontein en gouden handvatten aan de deur. Ook wij gaan hier voor de inhoud van dit kantoor en niet voor de uitstraling van het pand. Ook hier geldt dat het ten goede voor uw dier moet komen. Ook deze kosten zijn in de prijs verrekend.

  Afvoer medicijnen, naalden, operatieresten

  Onze praktijk heeft afval als naalden, medicijnen, weefselresten en chemisch afval. Het is geen optie deze zaken eenvoudig in de prullenbak te gooien. Dit is niet enkel strafbaar maar ook zeer belastend voor het milieu en gevaarlijk. Voor de afvoer van deze materialen hebben wij een gespecialiseerd bedrijf in handen genomen die het afval regelt. GP Groot in Alkmaar regelt dit voor ons. Ook hier zitten extra kosten aan vast die in de prijs doorberekend worden. U betaalt dus voor een stukje milieubewustheid waar u ook aan bijdraagt in de diergeneeskundige behandeling van uw dier. Ook u wilt niet dat messen en naalden in de prullenbak gedeponeerd worden en het milieu belasten.

  Certificering

  Onze kliniek behoort tot de groep van Sterklinieken. Certificeren is een methode waarin de kwaliteit naar de klant, de patiënt en ons personeel gewaarborgd wordt. Alle processen in onze kliniek worden momenteel gedocumenteerd, uitgevoerd, gecontroleerd en verbeterd.  Deze certificering gaat echter onze kwaliteit waarborgen naar u en uw dier. Het hele proces is een investering die u en uw dier ten goede komt. Sterkliniek leidt niet tot een prijsverhoging. Uw keuze dus welke prijs u wilt betalen en dus welke kwaliteit u wilt hebben.

  Instrumentarium

  Om uw dier adequaat en veilig te kunnen behandelen zijn naast gedegen kennis ook instrumenten nodig. Instrumenten als een microscoop, behandeltafel, operatietafel, gasanesthesie met beademing, een dentale unit, operatielampen, autoclaaf, röntgenapparaat, echo, centrifuge en alle aanverwante zaken als naalden, spuiten, operatie instrumentarium om een greep te noemen.
  Al deze materialen moeten onderhouden en vervangen worden.

  De laatste jaren hebben deze instrumenten een enorme vlucht genomen. Ook dit is een grote investering in de praktijk. Deze investeringen worden doorberekend in de prijs. Echter zonder is diergeneeskunde vrijwel niet meer uit te voeren.
  Goed bijgehouden en moderne apparatuur komen de kwaliteit van ons werk ten goede en staan een zo veilig mogelijke behandeling van uw geliefde dier toe.

  Ik heb enkele redenen belicht waarop wij onze prijs naar u baseren. Onze praktijk wil een deskundige zorg voor uw dier bieden welke samenloopt met uw wensen. We ontkomen er niet aan dat dit kosten met zich meebrengt. De keuzes die praktijken maken in hun beleid bepalen dus de kosten die de praktijk maakt en dus ook de prijs naar u. Om deze redenen verschillen de prijzen van praktijken. Bovendien verbiedt de NMA dat wij vaste prijstarieven mogen hanteren. Iedere praktijk heeft zijn eigen prijsbeleid gebaseerd op de gemaakte onkosten die nodig zijn om tot een deskundig en verantwoord veterinair handelen te komen.

Wij zijn trots op onze kliniek!

Neem gerust hieronder een kijkje door de kliniek. Op deze manier kunt u rond kijken zonder dat u hier voor langs hoeft te komen. Wilt u contact met ons opnemen of online een afspraak maken. Dat kun u dat hier doen.

×

Reactie formulier

Hier een beschrijving
×