Nieuws Video series

Hoe wordt de prijs bepaald voor een diergeneeskundige handeling ?

Als eigenaar van een dier zijn vele motieven aanwezig voor de keuze van een specifieke dierenartsenpraktijk.

De keuze motivatie kan bepaald worden door:

  1. Afstand tot de praktijk
  2. Kennis
  3. Mogelijkheden van behandelingen
  4. Vriendelijkheid en behulpzaamheid
  5. Openingstijden
  6. Prijs
  7. Nazorg enz.

Vaste prijsafspraken in dierenartsenpraktijken zijn door het NMa verboden. Hoe wordt nu de kostprijs van een handeling bepaald? Dit is van vele factoren afhankelijk. Hieronder meer uitleg.

B.T.W.

De btw is ingevoerd in 1991. Daarvoor werd geen btw berekend over de prijs. De btw is ingevoerd door de overheid omdat dieren als luxe gezien worden…….en voor luxe moet u betalen vindt de overheid. De gezondheidszorg voor mensen kent geen btw. Alle handelingen door de dierenarts en de paraveterinair assistenten zijn belast met het huidige 21% tarief. Dus ook als er een injectie wordt toegediend of een tablet wordt toegediend door de dierenarts of paraveterinair assistente.  Als u de tablet koopt en zelf toedient is het met 6% belast. De anti parasitaire middelen, wormmiddelen zijn ook met 21% btw belast. Deze btw is niet voor de praktijk. De btw moet worden afgedragen aan de overheid.

De dierenarts

Dierenarts word je door minimaal zes jaar te studeren aan de faculteit diergeneeskunde. Na deze opleiding heb je een basiskennis. Nascholing of verdere scholing kost extra geldt. Een gemiddelde nascholing kost 600 euro per dagdeel. Een tiental nascholingen per jaar is een gemiddelde. Een lidmaatschap van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor diergeneeskunde kost 1200 euro per jaar. Arbeidsongeschiktheid-en beroepsaansprakelijkheidsverzekering komen gauw op 7000 euro per jaar. In de toekomst worden hogere eisen door de overheid gesteld aan de praktijken. Iso certificeringen, apotheek beheer wat aan banden gelegd wordt. Allemaal kosten die de kwaliteit van de behandeling van uw dier verhogen en kosten die vastzitten aan het beroep. Deze kosten moeten echter terugverdiend worden.

Personeel

Paraveterinaire assistenten zijn onontbeerlijk in onze praktijk. En paraveterinaire is de rechter hand van een dierenarts. Ze heeft een opleiding achter de rug waar ze anatomie, fysiologie, biochemie, pathologie, apotheekbeheer, verband aanleggen, anesthesie en medicijnleer onderricht heeft gekregen. Ze zijn het visitekaartje van de en de grootste hulp van de dierenartsen. Door hun kennis en kunde zijn ze duurder in loonkosten dan een onopgeleide assistente of medewerkster. Echter uw dier is wel in opgeleide professionele handen.

De praktijk

De ruimte moet voldoende zijn om de gewenste diensten op niveau te kunnen bieden. De locatie moet goed bereikbaar zijn.  Afhankelijk van de locatie in het land of binnen een dorp of stad kunnen de vierkante meterprijzen enorm uiteenlopen en dus ook de doorberekening in de prijs. Het pand heeft een huur of hypotheek. Deze wordt per maand betaald. Hetzelfde geldt voor het water, gas en de elektra.

Het consult

Het consult wordt bepaald uit een aantal factoren. Allereerst de tijd die het vergt. Wij hebben de consulten onderverdeeld in een tien-, twintig- en dertig minuten tarief. Immers wat langer duurt kost ook meer. In het consult zit kennisoverdracht van de dierenarts, de kosten van de aanwezige assistente. Het schoonmaken van de praktijk. Meerdere malen per dag wordt de spreekkamer gereinigd en ontsmet. De vele haren en andere vervuilingen moeten opgeruimd worden. Een schone spreekkamer met voldoende licht en goed opgeleid personeel heeft dus een bepaalde prijs per tien minuten

Apparaten

Welke (diagnostische)apparaten zijn er aanwezig? Niet alle praktijken bieden dezelfde mogelijkheden aan in diagnostiek. Is er een röntgenapparaat, echo, bloedanalyse enz. In onze praktijk zijn wij in het bezit en hebben de kennis om te werken met de volgende apparatuur: digitaal röntgen, echo, bloedanalyses, digitale microscoop, capnograaf, tandartsunit, gasaenesteshie, lecherantenne, autoclaaf. Veel van deze apparaten worden jaarlijks gecontroleerd en geijkt. Dit brengt kosten met zich mee.

Röntgen

Röntgenopnamen worden indien nodig gemaakt om een bepaalde waarschijnlijkheidsdiagnose te bevestigen of uit te sluiten. De ouderwetse analoge apparaten zijn goedkoper dan de huidige digitale apparaten. De digitale apparaten hebben wel enkele belangrijke voordelen. namelijk dat het beter is voor het milieu. immers de fixeer- en ontwikkelbaden zijn verleden tijd, een besparing voor het milieu. Digitale opnamen kunnen beter uitgewisseld worden zowel aan u als bij een verwijzing naar een specialist. Ook de archivering is veel minder in volume. Als laatste is de belasting voor ons personeel vele malen minder. De digitale apparaten stralen minder in intensiteit waardoor het bediend personeel minder strooistraling oploopt. Röntgen stralen stapelen zich qua beschadiging op in je lichaam en verdwijnen er niet meer uit. De investering van een digitaal röntgen apparaat begint vanaf 35.000 euro. Daarnaast moet er een ruimte in de praktijk voor ingericht worden, personeel welke erbij gemoeid is inclusief rontgenbatches, onderhoudskosten en de jaarlijkse controle door een gecertificeerde instantie. Het apparaat verbruikt stroom en heeft een bepaalde levensduur waarna het weer vervangen moet worden. Naast de apparatuur volgt ons personeel bijscholingen op dit gebied om de kennis “up to date” te houden. Al deze kosten worden verrekend in de opname van uw dier.

Operatie

Operaties zijn handelingen die u liever niet ziet gebeuren bij uw dier. Soms zijn ze onvermijdelijk. Hoe wordt nu de prijs opgebouwd? In de diergeneeskunde is prijsbepaling een moeilijk punt. De overgrote meerderheid van de dierenartsen oefent zijn of haar beroep enkel uit voor dierenliefde. De ondernemersgeest is vaak ver te zoeken. Echter een praktijk is en blijft een zakelijke onderneming. Winst is nodig om te blijven bestaan. Een goedkope prijs zal gecompenseerd worden door een reductie in de materialen die voor een operatie gebruikt worden. Concurrentie tussen dierenartsenpraktijken gebeurt veel op het vlak van de prijsbepaling. De gedachte is dat als je maar goedkoop bent komt de klant wel. Uiteraard zal deze gedachte werken voor bepaalde klanten. Om middels een goedkope prijs toch nog winst te draaien zal er concessie gedaan moeten worden op de kwaliteit. Zo zal er i.p.v. gasanesthesie gekozen worden voor inspuitbare anestetica. Steriele operatiekleding of niet. Steriele afdekdoeken of niet, pijnstilling of niet.  Uitslapen op de grond of een gecontroleerde recovery met kruiken en warmtemat. Op deze wijze wordt gezocht naar kostenreductie. Het gaat dus ten koste van de operatiekwaliteit en dus de veiligheid van uw dier. De keus is aan u welke afweging het zwaarst weegt: lage prijs of hoge kwaliteit diergeneeskunde met de beste aandacht en verzorging voor uw dier.

Zoals u leest kunnen de prijzen enorm variëren afhankelijk van de kwaliteit die de praktijk wil en kan bieden aan de geneeskundige zorg van uw dier.

Aan u de keus welke zorg dat zal zijn met in uw achterhoofd altijd de gedachten iedere prijs heeft zijn waarde!