Tandplak komt bij alle dieren en mensen voor. Zolang dit een mengkolonie van bacteriën is, is er geen probleem. Dit is een normale situatie. Echter als uw huisdier geen of te weinig geschikte voeding krijgt, dan wordt tandplak wel een probleem. Veel voeding bestaat namelijk uit granen en/of aardappelzetmeel. Dit leidt tot een negatieve verandering van de kolonie bacteriën in de tandplak. Daarnaast zorgen de granen voor een verzachting van het tandvlees. Zo ontstaat een ideale situatie om allerlei kwalijke bacteriën toegang tot de diepere weefsels in de mond te bieden. De zo ontstane bacterieverspreiding kan tot hart-, nier- en leveraandoeningen leiden.

Bij een gebitssanering wordt het gebit van uw dier niet alleen optisch gesaneerd door enkel tandsteen en losse elementen te verwijderen, maar er wordt tevens gecontroleerd op de aanwezigheid van zogeheten pockets.

Elementen die door omstandigheden verwijderd moeten worden en vastzitten, worden met een flaptechniek verwijderd. Hierbij wordt er nooit hard aan een element getrokken. We snijden het tandvlees in dat aanhecht aan bijvoorbeeld de kies, zodat we de wortels mooi tot in de diepte kunnen volgen.

Als het nodig is hebben we ook de mogelijkheid om een röntgenopname te maken.

Als uw dier bij ons is geweest voor een gebitssanering zal de paraveterinair u instructies meegeven voor het thuis onderhouden van het gebit. Tevens zal uw dier na een aantal weken gratis ter controle langs komen bij de paraveterinair.