Soms is lichamelijk onderzoek van een dier niet voldoende om tot een goede diagnose te komen. Extra onderzoeken kunnen dan een uitkomst bieden. Wat niet mogelijk is in onze praktijk wordt doorgestuurd naar een gespecialiseerd laboratorium.

In onze Sterkliniek kunnen wij verschillende laboratoriumonderzoeken uitvoeren, zoals:

• Bloedonderzoek                
• Urineonderzoek
• Ontlastingsonderzoek
• Huidonderzoek
• Onderzoek op afgenomen cellen

 

 

Bloedonderzoek: Wij beschikken over een uitgebreid laboratorium waar wij de meest voorkomende bloedonderzoeken zelf kunnen doen. Zo kunnen wij bloedonderzoek doen van bijvoorbeeld de nieren en de lever, alvleesklier en ontstekingswaarden. Ook kunnen wij de rode en witte bloedlichaampjes meten, onder andere ter controle van een ontsteking. Verder zijn er bij ons testen mogelijk om bijvoorbeeld de aanwezigheid van bepaalde virussen te meten. Als een bepaald bloedonderzoek niet in onze praktijk gedaan kan worden, dan sturen we dit door naar een gespecialiseerd laboratorium die meestal binnen een werkdag uitslag kunnen geven.

Urineonderzoek: Via de urine kan ook veel informatie verkregen worden. Met behulp van een urinestrip kunnen we verschillende stoffen meten die in de urine zitten. Daarnaast hebben we tevens de mogelijkheid om het soortelijk gewicht (sterkte urine) te bepalen. Onder de microscoop kunnen we de urine controleren op aanwezigheid van bepaalde cellen of kristallen.

Ontlastingsonderzoek: Met een microscoop onderzoeken we of er eitjes van wormen of andere parasieten in de ontlasting te vinden zijn. Daarnaast kunnen we uw huisdier ook testen op de ziektes als Giardia en Parvo. Voor overige onderzoeken sturen wij de ontlasting door naar een gespecialiseerd laboratorium.

Huidonderzoek: Het is soms nodig om een afkrabsel en/of afdrukpreparaat te nemen van de huid, om te zien of er bepaalde bacteriën, gisten, schimmels of parasieten aanwezig zijn. Hierbij maken we gebruik van de microscoop.

Cytologisch onderzoek: Hierbij nemen we cellen af waarna we deze bekijken onder de microscoop. In geval van twijfel sturen wij deze cellen door voor onderzoek naar het laboratorium om te bekijken of het om kwaadaardige cellen gaat.