Website

De teksten op deze website zijn van algemene informatieve aard en kunnen in sommige gevallen persoonlijke meningen en standpunten bevatten van personen die een bijdrage leveren aan deze website.

Deze website is niet bedoeld, en zo dient zij ook niet te worden beschouwd, als medisch advies van welke aard dan ook. Hoewel Sterkliniek Any Animal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht neemt bij de samenstelling van de op deze website verstrekte informatie, kan
zij niet garanderen dat deze informatie (nog) altijd volledig, actueel of juist is, dan wel dat weergegeven persoonlijke meningen of standpunten correct zijn.
De informatie op deze website kan op elk moment door Sterkliniek Any Animal worden gewijzigd. Het is raadzaam om regelmatig te controleren of de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van deze disclaimer, gewijzigd is.

Copyright/auteursrecht

Het is niet toegestaan om de inhoud van deze website te verveelvoudigen, te distribueren, en te verspreiden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Sterkliniek Any Animal. U mag informatie op deze website wel afdrukken en/of downloaden voor uw eigen persoonlijk gebruik.

Alle beelden op deze website zijn zelf gemaakt of aangekocht door Sterkliniek Any Animal en de teksten zijn zelf geschreven en er rust dus auteursrecht op.

Toepasselijk recht

Op deze website en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing.