Nieuws Video series

Vakantie: wat is van belang bij uw huisdier?

Vakantie: wat is van belang bij honden en katten ?

Rabiës is een virus met een voorkeur voor de hersenen. Via een beet of het speeksel op de slijmhuid dringt het virus een zenuw binnen. Het virus migreert dan via de zenuwen naar de hersenen. De incubatietijd is afhankelijk van de plaats van de beet: enkele dagen tot maanden kan het duren voordat de symptomen zich openbaren.

De eerste symptomen bij de mens zijn hoofdpijn, koorts en algehele malaise. Daarna volgen vaak pijn en ongecontroleerde bewegingen met waterangst. Dit evolueert in depressie en coma en uiteindelijk de dood. Bij de hond begint het met rustiger gedrag en gaat over in agressief gedrag.

Jaarlijks overlijden 55.000 mensen aan rabiës.  In Azië en Afrika is het overlijden aan rabiës het grootst, namelijk 95 % (WHO).

Zie ook  https://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs099/en/

Het rabiës virus behoort tot het Lyssa soort en is familie van de Rhabdo virussen. Het virus is neurotroop. Dat wil zeggen dat het een voorliefde voor zenuwweefsel heeft. Rabiës is een zoönose. Het kan dus van dier naar mens overgedragen worden.

Zodra een verdachte beet heeft plaatsgevonden is  het mogelijk door uitgebreid en langdurig de wond te spoelen en uit te wassen met betadine en virus dodende substanties de ziekte te voorkomen.

Het rabiës virus is een virus dat de gastheer aanzet tot agressief gedrag. Daardoor kan het virus zich verspreiden. Via de hersenen daalt het virus nadat het zich in de hersenen heeft vermenigvuldigd weer af via de aangezichtszenuw (nervus facialis). Naar de speekselklier en de verspreiding is rond.

Rabiës komt al voor in Nederland en als u de grens overgaat met uw dier bent u verplicht uw dier tegen rabiës te vaccineren. Dit moet minimaal drie weken voor vertrek. Voor alle actuele informatie verwijs ik u naar www.licg.nl. Het vakantiegedeelte vindt u op: https://www.licg.nl/31D/praktisch/reizen-en-vakantie.html#vakantie.

In het buitenland (en soms ook al in Nederland) komen gevaarlijke infectie ziekten voor. Infecties als borreliosis, ehrlichiose, babesiose, leishmaniasis, hartworm en echinococcose. Deels door teken en zandvliegen verspreidt en deels door wormeieren in de ontlasting van wilde dieren. Het advies uw dier correct te ontwormen bij de dierenarts zeker na terugkomst uit het buitenland is dus evident.