Nieuws Video series

Wij zijn Sterkliniek geworden!

Sterkliniek Dierenartsen is een samenwerkingsverband van verschillende gezelschapsdierenklinieken verspreid over Nederland. De deelnemende praktijken hebben gemeen dat ze de belangen van de diereigenaren en hun dieren voorop stellen. Daartoe streven ze naar een hoge kwaliteit in hun (diergeneeskundige) dienstverlening. Omdat het allemaal zelfstandige klinieken zijn kunnen ze verschillen in grootte, activiteit en in de verschillende deelgebieden van de diergeneeskunde waar men zich op richt.

Hoe wordt de kwaliteit geborgd?

Sterkliniek Dierenartsen BV heeft een ISO 9001:2008 kwaliteitssysteem dat ervoor zorgt dat elke deelnemer zich continu verbetert. ISO stelt de belangen van de cliënt centraal. Bij Sterkliniek Dierenartsen bewaakt Lloyd’s Register Quality Assurance de belangen van de diereigenaren, door jaarlijkse controle van de organisatie en de deelnemers. De kwaliteit wordt dus getoetst door een onafhankelijke organisatie die bovendien buiten de beroepsgroep staat. Op deze manier ontstaat een uniek en hoog kwaliteitsniveau. Deelnemers aan het samenwerkingsverband Sterkliniek Dierenartsen vinden dat ook diergeneeskundige zorg onderhevig moet zijn aan een kwaliteitscontrole en beoordeling. Dagelijks vertrouwen duizenden diereigenaren tenslotte hun liefste huisdier toe aan de zorg van de dierenarts, kwaliteit moet daarbij een zekerheid zijn vinden wij.
Het ISO systeem gaat vooral over de cliënt en bedrijfsprocessen daarom is dit systeem bij Sterkliniek Dierenartsen enorm uitgebreid met kwaliteitscriteria inzake nascholing voor dierenartsen en paraveterinairen, apotheekbeheer, apparatuurbeheer en nog veel meer wat een meer veilige behandeling van uw huisdier mogelijk maakt.

Wat is het voordeel voor mij als cliënt?

De deelnemers wisselen kennis en ervaringen uit en zo wordt het kennisniveau voortdurend verhoogd. Daarnaast bezoeken dierenartsen de klinieken van collega’s (visitatie) en worden behandelingen en protocollen met elkaar besproken zodat de puntjes op de i blijven. Op deze manier ontstaat een hoog zorgniveau!

Daarnaast gelden binnen het samenwerkingsverband strengere regels dan binnen de totale beroepsgroep, zo is bijvoorbeeld nascholing verplicht voor dierenartsen en paraveterinairen die werken bij een Sterkliniek. Bovendien organiseert Sterkliniek Dierenartsen zelf ook nog aanvullende nascholing. Zo kan de organisatie heel snel reageren op veranderingen in het vak en nieuwe wetenschappelijke inzichten.

De centrale organisatie neemt de aangesloten dierenartsen veel niet-diergeneeskundig werk uit handen. Op deze manier kan de dierenarts weer meer tijd besteden aan de bezigheid die hij of zij het liefste uitoefent en waar hij of zij voor is opgeleid: namelijk dierenarts zijn! Op deze manier ontstaat weer meer werkplezier! Door gezamenlijk overleg met de toeleveranciers kunnen kosten bespaard worden waardoor een reële prijs-kwaliteitverhouding kan worden nagestreefd. Iedere deelnemer bepaalt zelf zijn prijzen, er is dus geen “standaardprijslijst”.Als zeer belangrijke hondeneigenaren zoals Stichting Hulphond Nederland kiezen voor Sterkliniek Dierenartsen om deze de belangrijke hulphonden te laten behandelen dan zegt dat eigenlijk al genoeg.