Nieuws Video series

Vaccinaties en titerbepalingen bij je hond en kat….

Vaccinaties en titer bepalen.

Vaccinaties zijn een van de belangrijkste ontwikkelingen in de geneeskunde geweest. Ze hebben vele infectieziekten doen verdwijnen dan wel enorm verminderd.

In de loop der jaren is het vaccineren qua frequentie en qua inhoud een beetje “over de top” gegaan. Na een vaccinatie is het veelvuldig voor gekomen dat een dier een averse reactie vertoonde als een paar dagen lusteloos tot aan shockreacties aan toe. Dit kan voor je dier en jezelf ongewenst zijn.

Deels kan dit liggen aan het vaccin. Te veel infecties in een vaccin is een enorme belasting voor het immuunsysteem. Waar in de natuur krijgt een dier vijf infecties tegelijk zoals het geval is in sommige vaccinaties? Dit is een onderwerp waar eens over nagedacht moet worden.
In de loop der jaren is de kwaliteit van een vaccin wel verbeterd. De adjuvantia, dit zijn toevoegingen in het vaccin die het immuunsysteem stimuleren, konden ook de averse reacties veroorzaken. Allemaal hypothesen waar een daadwerkelijk bewijs nog ontbreekt maar een reële mogelijkheid kunnen zijn tot het ontstaan van de averse reacties.

Laten we niet enkel het vaccin belichten.
Worden onze honden en katten momenteel gehouden zoals ze gehouden zouden moeten worden?
Zes à zeven uur bewegen, zich voortplanten, in roedels leven, jagen, rauwe voeding eten, koud hebben, warm hebben, dorst hebben……..Dat zouden ze moeten doen om hun lichaam correct te blijven informeren.

Doordat onze huisdieren momenteel niet zo meer leven is hun immuunsysteem gecomprimeerd. Als nu een vaccinatie gegeven wordt, kan het voorkomen dat dit onevenwichtiger werkend immuunsysteem avers gaat reageren en dus een vervelende bijwerking geeft. Het is het immuum systeem die de reacties veroorzaakt en niet het vaccin zelf of de zich erin bevindende adjuvantia.

Titerbepaling
In plaats van vaccineren kan je bij ons in de praktijk ook de titer van je hond en kat laten bepalen. Een titerbepaling wil zeggen dat er door middel van een druppel bloed onderzocht wordt of nog genoeg antistoffen tegen een bepaalde ziekte in je dier aanwezig zijn. Zijn er namelijk voldoende anti-stoffen aanwezig dan hoeft er niet gevaccineerd te worden voor die bepaalde ziekte en voorkomt men een onnodige belasting van het immuunsysteem.

Pups en kittens
Kan er ook bij pups en kittens een titerbepaling worden gedaan? Ja absoluut. Wel moet daarbij in ogenschouw genomen worden dat pups en kittens nog antistoffen van de moeder in hun bloed kunnen hebben. Vanaf de S1 fase of lager van de titerbepaling (Vaccicheck) is ons advies pups en kittens pas te vaccineren. Ook opgemerkt moet worden dat het immuunsysteem van pups en kittens nog te zwak is om op vaccinaties adequaat te kunnen reageren. Uit dit oogpunt geeft titer bepalen bij pups en kittens meer duidelijkheid omtrent hun immunologische bescherming. Het moet echter wel wat vaker gebeuren tot ze rond de 20 weken oud zijn.

Het zou veel beter en meer verantwoord zijn om het huidige vaccinatieschema aan te passen volgens de vaccinatierichtlijnen van de WSAVA.
De WSAVA is een organisatie waar wereldwijd meer dan 200.000 dierenartsen en wetenschappers  bij zijn aangesloten. De organisatie zorgt onder andere voor de opstelling van richtlijnen met betrekking tot vaccinatieschema’s. In deze richtlijnen staat o.a. vermeld dat het niet verstandig is om de laatste vaccinatie toe te dienen vóór de leeftijd van 16 weken. Daarna zijn er 2 mogelijkheden:

  1. een titerbepaling op 20 weken. Indien de uitslag positief is dan hoeft de hond of kat geen extra vaccinatie te krijgen en kan het dier afhankelijk van de uitslag na een bepaalde periode opnieuw worden getiterd.
  2. de vaccinatie die normaal gesproken op 1 jaar word gegeven, te vervroegen naar 26 weken. Dit om te voorkomen dat het dier onbeschermd rondloopt tot de leeftijd van 1 jaar.

De meeste mensen krijgen een pup of kitten die vanuit het nest al 1 keer is gevaccineerd. Een dergelijke dier kan 3 weken na de vaccinatie getiterd worden. Op dat moment is het nog niet altijd duidelijk of de antilichamen die gemeten worden, afkomstig zijn van de moeder of van het vaccin. Daarom moet er enkele weken later opnieuw getiterd worden. Zijn de titers gedaald, dan is het zeker dat dit maternale antilichamen zijn. Afhankelijk van de hoogte van de titers op dat moment kunnen de pups of kittens dan gevaccineerd worden of met intervallen van enkele weken opnieuw worden getiterd totdat deze laag genoeg zijn om succesvol te kunnen vaccineren.
Zijn de titers hetzelfde gebleven dan is dit een teken dat de vaccinatie is aangeslagen. Wat jammer is, is dat pups meestal alleen maar een vaccinatie tegen hondenziekte en parvo gekregen hebben, waardoor ze alsnog gevaccineerd moeten worden met een cocktail waarin ook besmettelijke hepatitis zit.

Je kan iedere dag, op afspraak, in onze kliniek terecht voor een titerbepaling, de uitslag is binnen een half uur bekend.
Elke tiende van de maand hebben we een kortingsactiedag en zijn de kosten van de Vaccicheck titer bepaling gereduceerd. De uitslag wordt dan aan het einde van de dag via mail doorgegeven.
Let op: als de tiende van de maand op een zondag of feestdag valt. Volg onze Facebook pagina om op de hoogte te worden gehouden.

Titers die we kunnen bepalen met de Vaccicheck:

Hond:      Hepatitis contagiosa canis, Parvo en Hondenziekte.
Kat:         Panleukopenie, Herpesvirus en het Calicivirus.

Op deze wijze wordt samen met de levensomstandigheden van uw dier en uw wensen een bewuste keuze gemaakt omtrent vaccineren en wordt onnodig vaccineren zoveel mogelijk voorkomen.