Nieuws Video series

Zware metalen in je hond en kat en wat je eraan kan doen.

 

Zware metalen zoals lood, kwik, aluminium, cadmium, arsenicum, koper, ijzer, mangaan, vanadium en zink zitten van nature in zeer kleine hoeveelheden in de voeding, omgeving en vaccins (thiomersal en aluminium) . We zien helaas een toename in de concentraties in het milieu en soms ook in de voeding waardoor deze metalen in het lichaam van je hond en kat kunnen opstapelen. Het schadelijk effect van zware metalen is afhankelijk van de dosis, duur en manier van blootstelling, genetische en epigenetische factoren, voeding en leefstijl. De juiste voeding en de juiste levensstijl kunnen de zware metalen toxiciteit beperken en de opname verminderen.

Zware metalen kunnen leiden tot nier- en leverziekten, onvruchtbaarheid, voortijdig spierverlies, geboorte afwijkingen, hersen infarcten en dementie bij honden en katten. Allemaal ziekten die de kwaliteit van het leven van je dier verminderen.

Metalen zijn van nature aanwezig in de aardkorst, het drinkwater, in de lucht en in voeding.  We onderscheiden essentiële en niet essentiële metalen. De essentiële metalen zoals het woord al zegt zijn de metalen die een functie in de cel hebben. Zoals de ondersteuning in de werking van enzymen, transport van elektronen, transport van zuurstof, immuunreacties en de aanmaak van neurotransmitters.

De essentiële metalen zijn rijkelijk aanwezig in de hersenen en spelen een belangrijke rol in het functioneren van het zenuwstelsel. Deze metalen zijn slechts in zeer kleine hoeveelheden nodig en vandaar dat men ook wel spreekt van spoor elementen. Algemeen gesproken kun je zeggen dat alle metalen een functie in Het lichaam van je hond en kat hebben mits ze in de juiste dosis aanwezig zijn.

De opname en verdeling van de metalen in het lichaam van je hond en kat wordt geregeld door bindingseiwitten, transport eiwitten en opslag eiwitten. De metalen zijn vrijwel allemaal gebonden aan deze eiwitten en zo ook inactief. Enkel wanneer ze nodig zijn worden ze ontbonden van eiwitten  en kunnen ze actief worden.

De opslag of verwijdering van een metaal aan een bindingseiwit hangt nauw samen met de concentratie van andere metalen. Een gebrek aan zink verhoogt de concentratie van vrij ijzer en koper. Te veel zink verlaagt vrij ijzer en koper. Een gebrek aan koper verlaagt de vrijgave van ijzer uit de reserves. Te veel koper remt de ijzer en zink opname. Om dus een teveel aan een metaal te behandelen moet een tekort aan andere metalen ook behandeld worden. Het is een nauw evenwicht tussen de activiteit van de verschillende metalen.

Vitamine A, D en C kunnen ook de metaalfuncties storen. Bijvoorbeeld een tekort aan vitamine C kan de ijzer opname verstoren en zo ook bloedarmoede veroorzaken.

De meest voorkomende vergiftiging door zware metalen is neurodegeneratie. Het achteruitgaan van de functie van zenuwen. Dit kan zich uiten in verandert gedrag, trillen van spieren en slapte van spieren. De metalen stapelen zich eerst op en overschrijden een bepaalde concentratie waarna ze klachten gaan geven. 

In de huidige tijd kun je er vrijwel van uitgaan dat je hond en kat  (en jezelf) teveel zware metalen binnen krijgen. Om deze te doen dalen kun je voeding geven die in staat is deze metalen tot op zekere hoogte te binden en zo het lichaam verlaten. Dit noemen we chelatie.

Het fyto-supplement chlorella, spirulina van CarniVoer is hiertoe in staat.

Dit natuurlijke biologische supplement is toepasbaar voor alle katten en honden en kan in elke voeding gesupplementeerd worden. Het advies is het drie weken van een maand te geven en dan een week niet. Zo blijft de werking effectief en heb je het beste resultaat voor je dier.

Dit supplement is in onze Sterkliniek Any Animal verkrijgbaar en ook online op deze site.

Referenties:

  • Agency for Toxic Substances and Disease Registry / ATSDR 2017 Substrance priority list.
  • Yoke RA  The toxicology of aluminium in the brain. A review Neurotoxicology 2000 okt 21 813-828.
  • Garcia Nino, WR Pedraza-Chaverri; Protective effect of curcumin against heavy metal induce liver damage. Food chem. toxicol. 2014 July 182-201
  • Response of some cyanobacterial species for adsorption of manganese, cobalt and nickel from untreated tannery effluent in Kano, Nigeria.  Bayero Journal of Pure and Applied Sciences. G Ado, H Haruna, I.I. Indabawa; Vol 11 number 1 ; 2018.