Nieuws Video series

Pijn bij dieren; wat is pijn en wat is er aan te doen?

chihuahua dog with headache and sick , ill or with high fever, suffering ,medication of pills and tablets in a spoon, isolated on white background

Pijn is een symptoom dat een uitgebreid scala aan oorzaken en verschijningsvormen kent. Pijn is een normale fysiologische reactie van een lichaam op een of andere vorm van weefselbeschadiging van het lichaam. Pijn is onderdeel van een ontstekingsreactie. Een ontstekingsreactie is een fysiologische reactie van een lichaam op weefselbeschadiging en uit zich in de symptomen:

      • Pijn
      • Warmte
      • Zwelling
      • Roodheid
      • Afwijkende functie van het weefsel of orgaan

Je ziet dat pijn er een van is. Een ontsteking wordt vaak verward met een infectie. Infecties worden veroorzaakt door bacteriën, virussen, prions en parasieten die een weefsel doordringen en het beschadigen. Als dit gebeurt zal het immuunsysteem een ontstekingsreactie initiëren om de infectie te lijf te gaan en het beschadigde weefsel ter herstellen. Deze reactie zal vaak gepaard gaan met pijn.

Wat voor een soorten pijn zijn er? 

       • Scherpe pijn
       • Stompe pijn
       • Doffe pijn
       • Diffuse pijn
       • Acute pijn ( direct en kortdurend)
       • Chronische pijn ( langer dan zes weken)
       • Paresthesie (gevoelige huid die bij zacht aanraken al pijn doet)
       • Tintelende pijn
       • Fantoompijn
       • …..

Dan zijn er nog verschillende drempels voor pijn. Elk dier heeft een andere pijndrempel. De een reageert al bij het minste geringste en het andere dier kan heel veel aan voordat het maar aangeeft dat het pijn heeft. Dat heeft te maken met de programmatie in de pup of kitten tijd maar ook met de werking van de fysiologie van de zenuwen in dat betreffende dier.Dieren hebben vaak een andere manier om pijn aan te geven dan wij.

Pijn waarnemen
Pijn wordt enkel en alleen gevoeld in de hersenen. De rest van het lichaam heeft vele sensoren voor pijn maar daar wordt pijn niet waargenomen. De huid kun je eigenlijk beschouwen als een grote zenuw voor druk, aanraking, warmte, koude en pijn. Allemaal verschillende zenuw uiteinden komen voor in de huid voor al deze verschillende vormen van prikkels. Naast de huid hebben gewrichten, pezen, bloedvaten en alle interne organen pijnvezels. Ook is er een reflexboog voor pijn. Als je je vinger brandt aan een kaars trek je eerst je vinger weg en kort daarop ervaar je de pijn pas. Dit reflex gaat buiten de hersenen om en verloopt via een zenuwboog enkel lokaal over het ruggenmerg. Dit is een reflex reactie

Ook zijn er allerlei soorten vezels die allemaal hun eigen functie hebben en hun eigen snelheid van het transport van de pijnprikkels. Enkele van de namen van deze soorten zenuwvezels zijn: C, A delta, A beta en A alfa. De C en A delta zijn de zenuwvezels die pijn vervoeren naar de hersenen.

Pijn wordt doorgegeven via de langzame C zenuwvezels of de snelle A delta zenuwvezels. De neurotransmitters of stoffen waarmee zenuwen communiceren die daarmee gemoeid zijn, zijn glutamaat en substance P.

Zoals eerder gezegd wordt pijn dus enkel en alleen waargenomen in de hersenen. Zo kan het voorkomen dat er pijn wordt waargenomen maar er in het fysieke lichaam geen weefselbeschadiging te vinden is. Denk aan fibromyalgie bij de mens. De vraag is of zoiets niet bij dieren plaats kan vinden?

Pijn in organen treedt op wanneer er lokaal zuurstof tekort is of een orgaan of deel van orgaan uitzet. Grotendeels zijn dit de enige mogelijkheden die pijn in een orgaan geven.

Als er nu pijn is geconstateerd bij je dier hoe kun je dat dan gaan benaderen? Uiteraard zijn er zeer veel wegen om dit te benaderen.

MANAGEMENT
Dat zoveel inhoud als anders omgaan met je dier. Dus enkel bewegingsvormen uitvoeren die geen pijn meer uitlokken. Denk hierbij ook aan het gewicht van je dier in acht nemen en dat wit vet het immuunsysteem aanzet bij je dier.

VOEDING
Diersoort specifieke voeding geeft de juiste informatie aan een dier. De juiste informatie leidt tot een inactiveren van een overdreven aanstaan van het immuunsysteem. Als de activiteit van het immuunsysteem normaliseert zullen er minder ontstekingsstoffen door het lichaam circuleren en dus ontstekingen afnemen. Ook kan voeding energie stromen in het lichaam remmen of activeren. In onze kliniek zijn wij gespecialiseerd in voedingsadviezen en in Foodtherapy. 

SUPPLEMENTEN
Kunnen mits juist gekozen zeker een positieve bijdrage hebben aan de vermindering van de pijn. In onze kliniek kunnen wij daarin goed adviseren. 

KRUIDEN EN ESSENTIËLE OLIËN
Er zijn zeker kruiden en essentiële oliën die ontstekingsremmend zijn. Er zijn zelfs essentiële oliën die pijnstillend zijn. Dieren hebben een co-evolutie met planten en hebben zeker interactie met elkaar. Onze dierenarts kan daarin een goed advies geven. 

REGULIERE PIJN MEDICATIE
Reguliere pijnstillers doen zeker goed werk. Vaak moet je even zoeken welke pijn medicatie het beste werkt voor je dier. Energetische verschillen en receptor gevoeligheid in een cel van je dier spelen mee in de gevoeligheid van je dier voor een bepaalde medicatie. Zoals alle reguliere medicatie zal gebruik op langere duur ongewenste bijwerkingen hebben. De reguliere pijn medicatie is onderverdeeld in twee soorten. De corticosteroïden en de niet steroïde anti inflammatoire geneesmiddelen. Uiteraard hebben wij in onze kliniek ook reguliere medicatie en schrijven deze voor indien dat de beste oplossing biedt.

Complementaire geneeskunde

Osteopathie
Osteopathie is een geneeskunde die door middel van zachte techieken blokkades oplost in de weke delen van een lichaam. Alles wat geen bot is. Los je een blokkade op kan energie weer stromen in een lichaam. Daarnaast herstelt osteopathie het samenwerken tussen de sympaticus en de parasympaticus. Dit zijn twee onderdelen van het autonoom zenuwstelsel in je dier. De sympaticus heeft een functie in vechten en vluchten en de parasympaticus heeft een functie in rust en herstel van het lichaam van je dier. Beide moeten periodiek (bioritme) de overhand hebben om een gezonde harmonie in het lichaam van je dier te realiseren. Als er pijn is heeft de sympaticus de overhand en als deze lang de overhand heeft kan deze vanuit zichzelf (extra) pijn veroorzaken. Door de sympaticus in activiteit te verminderen kan de parasympaticus zijn werk weer doen en onder andere de pijn verminderen tot wegnemen. Osteopathie wordt sinds 2009 in onze kliniek uitgevoerd.

Acupunctuur
Traditioneel Chinese Geneeskunde (TCG) of in het Engels Traditional Chinese Medicine (TCM) genoemd, heeft als onderdeel acupunctuur, maar beslaat nog veel meer technieken. De grondslag van TCG is het herstellen van energetische stromen in het lichaam. Daar waar teveel energie is het te doen dalen en daar waar te weinig energie is het te doen toenemen. De harmonie herstellen dus. In de TCG wordt pijn gezien als een stagnatie van energiestromen in een lichaam. Als de energie niet door het lichaam kan stromen ontstaat eerst damp. Gaat dit verder dan kan de energie stil gaan staan en ontstaat pijn in al zijn vormen.

Door nu de technieken van de TCG in te zetten bij je dier. Kan de energetische blokkade opgeheven worden, de energie weer stromen en de pijn verminderen tot verdwijnen. Zo kan het voorkomen dat de artrose in een gewricht van je dier aanwezig is maar er geen pijn meer aanwezig is. De energie stroomt en normaal stromende energie kan geen pijn geven wat er ook aan ziekte aanwezig is. In onze kliniek beoefenen wij acupunctuur volgens de TCG uit. 

Fysiotherapie
Deze vorm heeft een goed effect op pijn zonder nadelige bijwerkingen. Als fysiotherapie nodig is dan verwijzen wij door.

Laserpen
Steeds meer dierenartsen (pijnpoli’s) ontdekken de positieve werking van een laserpen. Deze pen kan gericht op specifieke plekken de doorbloeding verbeteren. Vanaf 2009 wordt er in onze dierenkliniek al gewerkt met de laserpen.

TDP lamp
TDP staat voor “Teding Diancibo Pu” en vertaalt betekent dit Speciaal Elektromagnetisch Spectrum. De TDP mineralen lamp bestaat meerdere delen waaronder de authentieke GUO GONG platen. Deze zijn bekleed met speciale zwarte klei en bevatten 33 mineralen die essentieel zijn voor het zoogdieren lichaam. De TDP mineraal lamp heeft een doordringende warmte die niet vergelijkbaar is met andere warmte producerende apparaten. De lamp geeft enkel de hoogste frequentie van het infra rood spectrum af. Deze zie je niet en voel je bijna ook niet. Het geeft diepe warmte en leidt, vooral belangrijk, tot het vrijkomen van stikstofoxide. Stikstofoxide geeft een verwijding van alle bloedvaten op die plek. Zo worden de weefsels beter doorbloedt en kan genezing beter plaatsvinden.
Deze lamp zetten wij in onze kliniek in als extra service bij de acupunctuur.
Een behandeling met alleen de TDP lamp is ook een mogelijkheid. 

Intergratieve geneeskunde

Mocht je reguliere medicatie tegen de pijn gebruiken bij je dier dan is het de moeite waard om eens verder te kijken. Er zijn zoveel meer mogelijkheden die minder belastend kunnen zijn. Met osteopathie, acupunctuur, TDP, essentiële oliën etc. kan reguliere medicatie vaak drastisch verminderd worden. Natuurlijk doen we dit niet allemaal tegelijk, wij onderzoeken het dier horen het verhaal aan en maken een behandelplan op maat voor het betreffende dier. Onze uitdaging is om je dier een kwalitatief goed leven te geven met vrijwel tot geen bijwerkingen van de reguliere medicaties. Dit heet intergratieve geneeskunde welke wij toepassen in onze praktijk.

Dit artikel over pijn is kort en bondig en het onderwerp pijn behelst nog veel meer. Wij willen je enkel laten zien dat pijn een uitgebreid onderwerp is waar wij in de kliniek veel aan kunnen doen.